Posted : 24 Jan 2021

ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีทิศทางที่ดีในขาขึ้น AVA Advisor แนะนำสามอินดิเคเตอร์ ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ อยู่บนกราฟที่มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐาน สามารถนำมาวิเคราะห์แนวทางของการซื้อขายได้ AVA ขอแนะนำ Standard  Deviation Band จับคู่กับ  Financial Ratio ของ P/E , P/BV, EV/EBITDA  เพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นในเบื้องต้น สามารถใช้ได้ดีทั้งสายเทคนิคและพื้นฐาน แต่ทั้งนี้อินดิเคเตอร์ใช้ประกอบดูเป็นหลักการเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำเพื่อการซื้อขายใด ๆ ทั้งสิ้น

Standard Deviation คืออะไรกัน ?

Standard Deviation (S.D.) หรือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ในทางสถิติเพื่อวัดการกระจายตัวของข้อมูล หรือเป็นการดูความผันผวนของชุดของข้อมูล ซึ่ง AVA Advisor ได้นำมาผนวกเข้ากับ Financial Ratio ในรูปแบบ band โดยการดูความผันผวนจะเป็นไอเดียเพื่อนักลงทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ดูความถูกแพงประกอบการตัดสินใจซื้อขายหุ้น การซื้อโดยใช้  SD band จะมีข้อดีคือ นักลงทุนจะซื้อเมื่อมูลค่าพื้นฐานถูกเท่านั้น และสามารถคัดกรองหุ้นที่มี มูลค่าแพงออกไปจากพอร์ทการลงทุนได้โดยง่าย ส่วนของ SD band จะประกอบไปด้วย

Upper Band = +2SD เส้น band ด้านบนแสดงถึงหุ้นแพงและราคาหุ้นอาจจะกลับตัวลง เมื่อมูลค่าพื้นฐานขึ้นเกิน upper band นี้

Lower Band = -2SD เส้น band ด้านล่างแสดงถึงหุ้นมีราคาถูกเมื่อมูลค่าพื้นฐานอยู่ต่ำกว่า lower band  นี้โดยราคาหุ้นอาจจะเริ่มเป็นขาขึ้นรอบใหม่ในไม่ช้า

P/E Standard Deviation (P/E, SD)

กรุณาตั้งค่าเป็น Period = 100 และ Standard Deviation = 2

หลักการใช้งานของ P/E SD สามารถใช้ได้กับหุ้นมูลค่าหรือ value stock และ หุ้นเติบโต หรือ growth stocks โดยเฉพาะหุ้นที่เติบโต จะเป็นการเตรียมเข้าซื้อเมื่อ เมื่อ P/E อยู่ต่ำกว่า -2SD และกะลังมีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการเทขายหุ้นอย่างรุนแรง จนทำให้ราคา ถูกลงชั่วขณะ เลยทำให้ P/E อยู่ในโซนที่มีราคาถูกกว่าปรกติ  เพราะหุ้นนั้นโดนขายเยอะเกินไป จนราคามันลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งตรงจุดนี้ จะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อหุ้นเก็บไว้ และควรซื้อตอน  P/E  กลับมาอยู่เหนือ เส้น  -2SD แล้วเท่านั้น ในทางกลับกันเมื่อ P/E อยู่เหนือเส้น Upper Band จะเป็นจุดที่ควรพิจารณาขายเพราะหุ้นเริ่มแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  (ซึ่งสามารถดูคู่กับสัญญาณซื้อ ขายทางเทคนิคเพื่อประกอบการตัดสินใจ)  และเมื่อมีผลประกอบการดี  หรือมีข่าวดี P/E  จะดีดตัวขึ้นเหนือเส้น Lower Band ของ SD

Indicator SD  band เหมาะสำหรับการลงทุนทางพื้นฐาน ที่เป็นจังหวะซื้อเมื่อหุ้นย่อตัวอย่างรุนแรง อยู่ต่ำกว่า -2SD และเน้นถือระยะกลางจนถึงระยะยาวช่วง 3-6 เดือน ในขณะเดียวกันนักลงทุนทางเทคนิคที่ลงทุนในระยะสั้นสามารถนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยหาจังหวะย่อตัวต่ำกว่า -2SD จากนั้นซื้อเพื่อไปทำกำไรบริเวณค่ากลางของ band

  สแกนดู P/E SD ได้ 

 
ที่นี่ที่นี่

P/BV Standard Deviation (P/BV, SD)

กรุณาตั้งค่าเป็น Period = 100 และ Standard Deviation = 2

หลักการประเมิน SD band โดยใช้ประกอบการดูมูลค่าทางบัญชีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูผล ประกอบการที่เป็นกำไรต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี หรือต้องดูคุณภาพของกิจการเป็นหลักเพราะ P/BV จะประเมินสิ่งที่อยู่จริงในงบดุล แต่ไม่ได้ประเมินจากความสามารถในการประกอบธุรกิจ และจะใช้ไม่ได้หากมูลค่าทางบัญชีของบริษัทนั้นเป็นลบ ดังนั้น  P/BV SD นั้นจึงควรนำไปใช้กับ หุ้น cyclical stock หรือหุ้นวัฏจักรเช่น หุ้นกลุ่ม ธนาคาร ปิโตรเคมี เหล็ก อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน เดินเรือ หรือแม้ประทั่ง กลุ่มถ่านหิน ซึ่งหลักการใช้งาน P/BV SD จะเหมือนกันกับ P/E SD ทั้งหมด

  สแกนดู P/BV SD ได้ 

 
ที่นี่ที่นี่

 

EV/EBITDA Standard Deviation (EV/EBITDA, SD)

กรุณาตั้งค่าเป็น Period = 100 และ Standard Deviation = 1

EV/EBITDA เป็นการประเมินความถูกของแพงของหุ้นโดยการนับรวมหนี้สินทั้งหมด และค่าเสื่อมราคารวมถึงกระแสเงินสดจากกิจการเพื่อดูว่าบริษัทนี้มีมูลค่าเท่าไรในการเข้า take over กิจการ และเหมาะสำหรับดูกิจการที่ลงทุนสูง และยังไม่มีกำไร หรือมี Capital Expenditure (CAPEX)  คือค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์มาบริหารงานในบริษัท EV/EBITDA เหมาะสำหรับการวิเคราะห์หุ้น blue chip ซึ่งหลักการใช้งาน EV/EBITDA SD จะเหมือน P/E SD ทั้งหมด

  สแกนดู EV/EBITDA SD ได้ 

 
ที่นี่ที่นี่

 

AVA Advisor

Author AVA Advisor

More posts by AVA Advisor