Posted : 19 Oct 2020

สำหรับตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย เรามาดุภาพรวมของอินดิเคเตอร์ Alligator กัน

ท่านสามารถดูบทความย้อนหลังได้ที่นี่

ตอนที่ 1  >>> EP. 1

ตอนที่ 2 >>> EP. 2

Alligator

อินดิเคเตอร์ Alligator ได้ถูกพัฒนาจากแนวคิดของ Bill William นักเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์ซึ่งมาด้วยแนวคิดว่าตลาดจะมีโอกาส sideway ได้ถึง 70-85% และตลาดจะมีเทรนแค่ประมาณ 15-30% เท่านั้น Alligator ประกอบด้วย Simple Moving Average (SMA) ของ 5,8 และ 13 วันตามลำดับ โดยคำนวนเพิ่มโดยใช้ Smooth average กลายเป็น Smooth Moving Average (SMMA) เพื่อลดผันผวนของอินดิเคเตอร์

 

ความหมายที่แท้จริงของ Alligator (จระเข้)

ด้วยชื่อ  Alligator เป็นชื่อที่เรียกตามสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมือนกับปากจระเข้ ในที่นี้จะมีสามแบบ คือ 

Jaw : เส้นสีฟ้า เป็นเส้น moving average 13 วัน ซึ่งถูก shift ไปล่วงหนัา 8 วัน

Teeth : เส้นสีแดง เป็นเส้น moving average 8 วัน ซึ่งถูก shift ไปล่วงหน้า 5 วัน

Lip : เส้นสีเขียว เป็นเส้น moving average 5 วัน ซึ่งถูก Shift ไปล่วงหน้า 3 วัน

  สแกนดู Alligator ได้ 

 
ที่นี่ที่นี่

Alligator บอกอะไรเราได้บ้าง ?

 ช่วงตลาด Sideway

เป็นช่วงที่เส้น Jaw Teeth และ Lip ไม่เรียงตัวกัน หรือข้ามเส้นกันไป ๆ มา ไม่เรียงตัวกันอย่างชัดเจนในสถานะนี้จะเรียกว่า “จระเข้หลับ”

ช่วงตลาดเริ่มสร้าง Trend

เมื่อเส้นเขียว ตัดเส้น แดงและฟ้า ขึ้นทั้งหมด และเส้นทั้งสามเรียงตัวกันชันขึ้นมากกว่า 45 องศา หรือชันลงชัดเจน นั่นแสดงถึงสถานะ “จระเข้ตื่น” ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือซื้อสะสม position ก่อนหน้าที่จระเข้จะตื่น จะมีช่วงจระเข้หลับก่อนเสมอ

พอหลังจากจระเข้ตื่นมาสักพักแล้ว จุดออกของช่วงกำไรไม่ว่าขาขึ้นหรือลงจะเป็นช่วงตลาด sideway หรือ “จระเข้หลับ” นั่นเอง

    • ควรระวังช่วงเส้นสามเส้นตัดกันเรียงตัวกัน แต่ยังไม่ทำมุมลาดชันมากพอ นั่นอาจจะเป็นสัญญาณของ false signal ได้เช่นกัน *

ท่านสามารถชมการสาธิตการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในรายการลงทุนง่าย ๆ ใช้เอวาเป็นได้

 >> ที่นี่ <<

AVA Advisor

Author AVA Advisor

More posts by AVA Advisor