Posted : 19 Oct 2020

 สำหรับตอนที่ 2 นี้เรามาดูอินดิเคเตอร์อย่าง Ichimoku กัน

 

อ่านตอนหนึ่งได้ที่นี่ >>>>  EP. 1

Ichimoku Kinko Hyo หรือ Ichimoku Cloud เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถือว่ามี ความครบเครื่อง อีกตัวนึง นักเก็งกำไรสามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบมาก เช่น ใช้ในการหาแนวรับแนวต้าน ทิศทางของเทรนในตลาดหรือแม้กระทั่ง ใช้สำหรับการเข้าซื้อขายทำ กำไร โดยได้ถูกพัฒนา ขึ้นโดยคุณ Goichi Hosoda ซึ่งได้ตีพิมพ์หนังสือนี้ในปี 1969 

Ichimoku เป็นอินดิเคเตอร์ที่ตั้งใจคิดขึ้นมาเพื่อหาสัญญาณซื้อขายที่ชัดเจน ( เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่เยอะเป็นพิเศษ) สำหรับตัวอินดิเคเตอร์นั้นประกอบไปด้วย 

-Tenkan-sen ( Conversion Line) : (ราคา high ของ 9 วัน + ราคา low ของ 9 วัน) / 2

-Kijun-sen (Base Line) : ( ราคา high ของ 26 วัน + ราคา low ของ 26 วัน ) / 2

เส้น Tenkan และ Kijun สองเส้นที่ใช้เป็นจุดเข้าย่อยสำหรับการมองภาพระยะสั้น

-Senkou Span A (Leading Span A) : (Conversion Line + Baseline) / 2

-Senkou Span B (Leading Span B) : (ราคา high ของ 52 วัน + ราคา low ของ 52 วัน  ) / 2

เส้น Senkou Span A และ B ประกอบกันเป็นเมฆ (Kumo) ซึ่งเป็นแนวรับแนวต้าน

Chikou Span (Lagging Span) : เส้น plot ราคาปิดของ 26 วันที่ผ่านมา

เส้น Chikou ลักษณะเหมือนเส้น Momentum ที่ไว้ใช้เพื่อคอนเฟิมเทรนหลังเป็นตัวสุดท้ายหลังจากเส้นสี่เส้นชี้นำการขึ้นหรือลงที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว

ดูระบบ Ichimoku ได้

  
ที่นี่ ที่นี่

ดูเส้นสองเส้นตัดกันควบคู่เมฆ ก็พอแล้ว ! 

การซื้อหรือขายไม่ได้มีหลักตายตัวเสมอไป แต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องดูเมฆก่อนเลย เพื่อดูแนวโน้มของราคาว่าขึ้นหรือลงอยู่ จากนั้นค่อยไปดูเส้น Tenkan และ Kijun เพื่อดูจุดเข้าซื้อ

 หาก Tenkan > Kijun = Buy Signal

        Tenkan < Kijun = Sell Signal 

 

โดยถ้าราคาอยู่เหนือเมฆก็จะรอสัญญาณ Confirm เพื่อซื้อคือ Tenkan > Kijun

โดยถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเมฆก็จะรอสัญญาณ Confirm เพื่อขายคือ Tenkan < Kijun

ตัวอย่าง Bullish Signal

SET เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเต็มรูปแบบวันที่ 12 เม.ษ. 2010

ในรูปจุดที่ต้องสังเกตมีดังนี้

  1.  ราคาอยู่เหนือเมฆ

  2.  เมฆเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว

  3.  เส้น Tenkan อยู่เหนือ Kijun

ตัวอย่าง Bearish Signal

SET เปลี่ยนเป็นขาลงเต็มรูปแบบวันที่ 7 ต.ค. 2019 

ในรูปจุดที่ต้องสังเกตมีดังนี้

  1. ราคาอยู่ต่ำกว่าเมฆ
  2. เมฆเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง
  3. เส้น Tenkan อยู่ต่ำกว่า Kijun

*เส้น Tenkan และ Kijun  เป็นจุดเข้าออกระยะสั้น แต่สิ่งที่ตามมาจะเกิด False Signal ที่บ่อย*

ท่านสามารถชมการสาธิตการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในรายการลงทุนง่าย ๆ ใช้เอวาเป็นได้

>> ที่นี่เลย <<  

AVA Advisor

Author AVA Advisor

More posts by AVA Advisor